Gwarancja

Gwarancja

Okres gwarancji na nasze produkty wynosi 12 miesięcy. Podstawą do zrealizowania naprawy gwarancyjnej jest dowód zakupu i ważna karta gwarancyjna.

WARUNKI GWARANCJI

1. Nazwa i adres gwaranta: PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka komandytowa., Podkowy 18 ,

04-937 Warszawa

2. PM Investment gwarantuje, że produkt wolny jest od wad uniemożliwiających

lub utrudniających korzystanie z produktu w sposób opisany w instrukcji obsługi.

3. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu i trwa 12 miesięcy.

4. W przypadku wystąpienia wad należy zwrócić się do sprzedawcy. Sprzedawca

winien zapakować wyrób i wysłać go do przedsiębiorstwa PM Investment

wraz z czytelnym opisem reklamacji oraz kartą gwarancyjną oraz w przypadku

jego posiadania – paragonem fiskalnym. Prosimy nigdy nie wysyłać samodzielnie

produktu na koszt PM Investment bez wcześniejszego uzgodnienia.

5. Termin wykonania naprawy gwarancyjnej to 4 tygodnie. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych – okres naprawy może ulec wydłużeniu.

6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.

7. Uszkodzenia nieobjęte zakresem gwarancji tj. nie wynikające z niezgodności

produktu z zapewnieniami w pkt 2 mogą być usunięte na koszt użytkownika

po uzgodnieniu z użytkownikiem.

8. Sposób naprawy produktu ustala udzielający gwarancji.

9. Gwarancja nie obejmuje:

 1. Części i podzespołów ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji:

Opony, dętki i wentyle

Koła z tworzyw sztucznych

– linki, pancerze oraz klocki hamulcowe

– chwyty i siodełka

-elementy toczne (łożyska, wianki)

 1. uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania i konserwacji niezgodnej z instrukcją
  obsługi, niewłaściwej eksploatacji i przechowywania,
 2. samowolnych przeróbek i napraw wykonywanych przez osoby do tego nieuprawnione,
   
 3. uszkodzeń mechanicznych i termicznych powstałych na skutek użytkowania

  produktu po jego wydaniu (np. zarysowania, uszkodzona tapicerka),
 4. zniszczenia tkanin spowodowanych długotrwałym działaniem promieni
  słonecznych (płowienie).

10. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej nie będą wydawane duplikaty.

11. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej – Polska, w celu realizacji uprawnień

z gwarancji, użytkownik powinien zgłosić się w opisany wyżej sposób

do sprzedawcy na terenie Polski.

12. Gwarancje na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień

kupującego wynikających z rękojmi.

13. Produkty do reklamacji przyjmowane są wyłącznie czyste i w kartonowym

opakowaniu (oryginalnym lub zastępczym).

14. Przed każdym użyciem produktu sprawdź, czy jest on w pełni sprawny

i czy wszystkie funkcje działają prawidłowo. W przypadku wykrycia jakichkolwiek

usterek nie używaj produktu oraz skontaktuj się z serwisem przedsiębiorstwa

PM Investment Group Sp. z o.o. lub sprzedawcą.

15. Naprawa gwarancyjna ze względów bezpieczeństwa może być połączona

z wymianą bądź modyfikacją niektórych elementów produktu powodującą zmiany

w jego wyglądzie lub niektórych dodatkowych funkcjach.

informacje

metody płatności

Płatności dokonasz: PayU,
Visa / Mastercard,
Przelew tradycyjny,
Płatność za pobraniem

dostawa - wysyłka

Wysyłki zamówień
realizujemy za pomocą:
Kurier DPD oraz InPost

gwarancja produktów

Cały asortyment sklepu
objety jest 12 miesieczną
gwarancją producenta

obsługa klienta

Skontaktuj się z nami
tel: 22 394 09 942
mail: info@pminvestment.pl

Pracujemy od poniedziałku
do piątku w godzinach:
8:00 – 16:00

instagram